PRO TV,  ANTENA 1, PRIMA TV, SRTV şi ARCA au câştigat procesul prin care au solicitat modificarea hotârârii arbitrale prin care se stabilea nivelul remuneraţiilor pentru utilizarea operelor de artă vizuală în televiziune . Curtea a redus procentul aplicabil de la 2,5 la 1,5, şi a introdus proporţionalitatea remuneraţiei cu ponderea utilizării.

Anexam textul pronunţării din  18.12.2012, urmând să prezentăm hotărârea curţii după ce va fi redactată şi comunicată.

 

“Admite apelurile apelanţilor SRT, SC ANTENA TV GROUP SA, SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL, SC PRO TV SA şi Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale – ARCA. Schimbă în parte hotărârea arbitrală nr. 4 din 22.03.2012 în sensul că remuneraţia procentuală cuvenită VISARTA conform tabelului din pct. 5 din Metodologie este de 1,5 % şi că pct. 6 din Metodologie are următorul conţinut: Baza de calcul a remuneraţiei procentuale prevăzută la pct. 5 este constituită din veniturile trimestriale brute ale organismelor de teeviziune care sunt corespunzătoare utilizării de către acestea a repertoriului protejat al COPYRO şi VISARTA, fiind proporţională cu ponderea utilizării, în activitatea de radiodifuziune, a repertoriului gestionat colectiv, sau din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare, din care se scad TVA, taxa locală de publicitate, taxa pentru publicitatea băuturilor alcoolice, precum şi alocaţiile şi subvenţiile bugetare. Menţine în rest hotărârea arbitrală. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică”