ZIUA MONDIALĂ A RADIOULUI 2022.   

Mesajul PDG al SRR cu ocazia Zilei Mondiale a Radioului
Sărbătorim astăzi Ziua Mondială a Radioului, un mijloc de informare publică deja centenar, apreciat și urmărit de miliarde de oameni de pe tot globul.
Deviza de anul acesta a zilei mondiale – „Radio și încredere” –  subliniază rolul și obligația radioului de a-și informa corect și echilibrat ascultătorii.
Prestigiul radioului ca sursă de informare (atât în România, cât și în multe alte țări din Europa și din lume) se construiește pe puterea cuvântului rostit, pe apelul său la discernământul ascultătorului, pe efortul de a transmite în mod prioritar idei.
Această muncă primește admirația publicului și este deseori prezentată, pe bună dreptate, drept abordarea exemplară în materie de jurnalism de informare.
Felicit cu această ocazie toți ascultătorii și toți oamenii de radio din România, dorind tuturor ca radioul să ne însoțească în continuare ca mijloc de informare serios și credibil.
Răzvan-Ioan Dincă
Președinte Director General


Aniversare Radio Romania 1 noiembrie 2021

211020-Broadcaster-joint-statement-on-EP-MAAP-report

201202 ACT Event Poster – ROMANIA[1] – Read-Only

 

WEBINAR CO-ORGANIZAT DE REPREZENTANȚI AI SECTORULUI AUDIOVIZUAL EU/ROMÂNIA (ACT/ ARCA) – 26 Martie 2021, 10.00 CET/ 11.00

INFORMAȚII DESPRE  ASOCIAȚIILE ORGANIZATOARE – ACT SI ARCA

ACT reprezintă cele mai importante televiziuni comerciale active atât pe teritoriul Uniunii Europene, cât si global. Membrii  ACT finanțează, produc, promovează si distribuie conținut audiovizual pentru milioane de Europeni, printr-o varietate de platforme. ACT susține teza că un sector audiovizual sănătos joacă un vital rol economic, social si cultural în Uniunea Europeana. Suntem aici pentru a reprezenta interesele membrilor ACT in fața instituțiilor europene si pentru a asigura un cadru legislativ robust si echilibrat, care incurajează investiția si inovația în sectorul televiziunii. Pentru mai multe informatii,  vizitati :

www.acte.beARCA este o asociație care reunește principalele societăți de televiziune si radio din România și are ca obiectiv promovarea unui climat legislativ, reglementativ si concurențial favorabil investițiilor din domeniul audiovizual și optim pentru dezvoltarea, atât în interes public cât si în cel privat, a acestui domeniu de importanță majoră pentru evoluția socială, culturală și economică a României.

ARCA reprezintă interesele companiilor membre în relație cu Parlamentul, Guvernul si instituțiile cu impact reglementativ în domeniul audiovizual – CNA, MCSI, ANCOM, etc. Pentru mai multe informatii,  vizitati : www.audiovizual.ro

 

Adresa ARCA participare grup de lucru lege drept autor

Adresa ARCA din 10 11 2020 catre SGG ref propunere OUG

2020.11.10 ePrivacy – Broadcaster letter on DE Presidency Proposal

De trei ori 20:  2020 si de 20 de ani EuropaFm!

La mulți ani!

COMUNICAT

ARCA a adresat un APEL GUVERNULUI ROMÂNIEI

solicitând protejarea televiziunilor și radiourilor

de efectele crizei coronavirus

Asociația Română de Comunicații Audiovizuale – ARCA, asociație a principalelor societăți de televiziune și radio din România, care cumulează peste 70% din piața audiovizualului, a adresat un APEL GUVERNULUI ROMÂNIEI prin care solicită adoptarea de măsuri necesare pentru a proteja televiziunile și radiourile de efectele crizei coronavirus.

În contextul instituirii stării de urgență în scopul evitării infectării populației cu virusul Covid-19, strategia abordată de instituțiile statului român vizează în principal limitarea circulației cetățenilor și rămânerea acestora la domiciliu,comandamentul prin care se răspunde cerințelor fiind „stăm acasă”; în acest context,rolul televiziunii și al radioului devine extrem de important, sub două aspecte:

  • Ca modalitate principală de păstrare a legăturii cu societatea a cetățenilor, sub raportul informării lor asupra evoluției pandemiei, asupra măsurilor de contracarare a acesteia prin implementarea măsurilor de siguranță adoptate de institutiile statului, precum și cu privire la aspectele curente implicite unei activități sociale și economice care trebuie păstrată în limitele normalității.
  • Ca suport psihologic necesar pentru a face față unei dificile izolări a cetățenilor pentru o perioadă de până la 10 săptămâni, dar care se poate prelungi pe o durată semnificativ mai lungă.

Dar, acest dublu rol de importanță maximă pentru depășirea crizei este grav subminat de reducerea drastică a resurselor financiare în domeniul audiovizual, sub efectul crizei.

Astfel, trebuie avut în vedere că finanțarea prin publicitate a radiourilor și televiziunilor  va fi mult redusă ca urmare a faptului că majoritatea clienților de publicitate își vor diminua sau chiar închide activitatea temporar, având drept consecință anularea bugetelor de publicitate, efect ce s-a produs deja într-o măsură semnificativă. Deși, spre deosebire de alte activități, radiourile și televiziunile pot funcționa fără a expune populația la riscuri, finanțarea acestora prin mecanismele obișnuite se poate reduce aproape de zero, deși funcționarea radiourilor și televiziunilor este o condiție a rezistenței societății în fața crizei.

De asemenea, dificultățile întâmpinate de clienții de publicitate în acestă perioadă vor produce un efect în cascadă asupra societățillor de radio și televiziune, generând întârzieri sau chiar imposibilitatea de a avea venituri. Mai mult, în condițiile respectării măsurilor de contracarare a răspândirii virusului, televiziunile și radiourile întâmpină dificultăți reale în desfășurarea activității de zi cu zi a producției de programe destinate publicului.

Trebuie reținut căradiourile și televiziunea sunt reglementate de 28 de ani de legea audiovizualului, fiind astfelmijloacele de comunicare în masă în care corectitudinea informațiilor este garantatăși riscul de fake-news este exclus, precum și în care principiile referitoare la valorile democratice și ale drepturilor omului sunt respectate fără excepții. 

În acest context, considerăm că este necesară administrarea de către autorități a acestei  situații complexe prin intermediul unui set de măsuri care să vizeze inclusiv protejarea activității radiourilor și televiziunilor, care sunt, împreună cu presa scrisă și alături de sectorul medical și de cel al menținerii ordinii publice, instrumentele de bază în prin care România rezistă în fața pandemiei.

Astfel, considerăm absolut necesară includerea lor ca beneficiari ai setului de măsuri generale care vizează acordarea imediată de facilități fiscale și garanții guvernamentale, adoptate de Guvern prin ordonanță de urgență, având în vedere că, în contextul actual, principala prioritate a radiourilor și televiziunilor devine continuarea activității în condiții în care pot asigura buna funcționare a comunicării prin mijloacele audiovizuale, atât de necesară populației în această perioadă.

În scopul diminuării efectelor negative care lovesc direct domeniul audiovizual, expuse anterior, am propus Guvernului  să adopte de urgență șiun set de măsuri specifice de sprijinire a radiourilor și televiziunilor.

Aplicarea unor astfel de măsuri este esențială în România pentru succesul luptei împotriva epidemiei de coronavirus, luptă în care radiourile și televiziunile sunt și trebuie să fie privite ca una dintre cele mai importante resurse.

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE COMUNICAȚII AUDIOVIZUALE – ARCA

23 martie 2020