Societatea Natională de Radiocomunicații (SNR- RADIOCOM) și-a exprimat recent intenția de  transmite in primul multiplex digital „nu numai programeleTVR 1 si TVR 2 dar si restul pachetului de programe ale TVR, respectiv studiourile regionale, TVR News si TVR HD pentru utilizarea eficienta a primului multiplexor pentru canalele televizunii publice”
Aceasta intentie contravine insă caietului de sarcini al licentei pentru multiplexul 1 primite de RADIOCOM la ANCOM care prevede, la punctul 2.3, in conformitate cu HG 403 /2013 privind tranzitia la televiziunea digitala, urmatoarele:
„MUX 1 va avea obligaţia de transmitere „free to air”, în condiţii transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii a posturilor publice şi private de televiziune care se transmit în prezent în sistem analogic terestru, după 17 iunie 2015.”
Ca urmare, SNR va putea include  in primul multiplex TVR 1 si TVR 2, dar nu și nu si TVR News, TVR Hd sau TVR 3, programe care nu au in prezent transmisie in sistem analogic terestru. Totodata, SNR va trebui sa completeze capacitatea primului multiplex cu programe ale televiziunilor private care se transmit în prezent în sistem analogic terestru.
Totodata SNR a declarat intentia, corelata se pare cu intentia mentionata mai sus privind programele TVR care vor fi introduse in primul multiplex,  de a”solicita la CNA licente pentru transmisie terestra pentru programele TVR care au in prezent licente numai pentru segmentul spatial”, intentie care ridica iarasi semne de intrebare, dat fiind ca CNA nu va putea trece peste HG 403 /2013 si peste caietul de sarcini al multiplexului 1 pentru a acorda TVR alte licente audiovizuale digitale in acest multiplex.
Daca, prin absurd, se are in vedere solicitarea de licente analogice, eventual pentru a face respectivele posturi eligiblie pentru multiplexul 1, in ciuda prevederii care spune se refera la prezentul momentului acordarii licentei pentru acest multiplex, atunci solicitarea ar trebui adresata ANCOM, conform legii in vigoare, solicitare care ar fi insa lipsita de obiect, pe fondul inexistentei unor resurse de spectru radioelectric in sistem analogic.
Evident, toate aceste programe ale TVR vor putea fi transmise in celelalte 2 multiplexuri primite de SNR.
 
George Chirita
Director executiv ARCA

SEEMO (The South East Europe Media Organisation) cu sediul in Viena, va organiza la Bucuresti, in 23 septembrie 2014, o conferinta pe tema libertatii presei.

comunicat SEEMO