COMUNICAT
Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), asociaţia televiziunilor şi radiourilor din Romania, evaluează că ordonanţa de urgenţă de modificare a legii audiovizualului adoptată ieri de către Guvernul României completează prevederile legale existente cu reglementări care răspund unor probleme apărute în practica ultimilor ani în domeniul audiovizualului, prin relaxarea restricţiilor privind difuzarea de publicitate în formula spoturilor izolate sau a celor privind sponsorizarea, precum şi prin consolidarea rolului criteriului audienţei în practica retransmisiei în cablu a programelor tv.
Acest criteriu, esenţial pentru aplicarea regulii must carry, nu este doar un indicator comercial, ci şi un senzor valoric prin care publicul, îndreptăţit să formuleze judecăţi de valoare cu privire la potenţialul de interes informativ, cultural si de divertisment al programelor, are posibilitatea să se exprime, în mod indirect, fiind astfel singurul care impune lista programelor obligatorii la retransmisie. Consolidarea garanţiilor de calitate a retransmisiei programelor tv este de asemenea în beneficiul publicului.
Asociaţia consideră că ordonanţa va avea ca efect, prin relaxarea regulilor de difuzare a publicităţii, lărgirea bazei de finanţare a televiziunilor – binevenită în condiţiile crizei economice prelungite, precum şi facilitarea accesului publicului, prin retransmisia în cablu, la programele tv de mare audienţă.
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE COMUNICAŢII AUDIOVIZUALE
28 noiembrie 2012